Tip: Servicii Regiune: Toate regiunile Sector industrial: Altele Limită valoare: 0 - 2.000 EUR
0 zile rămase
19 Vizualizări

Autorizare interna

Firma noastr efectueaz periodic la sediul beneficiarului examinarea personalului pentru autorizare interna din punct de vedere electric si al SSM. Necesitatea autoriz rii interne a electricienilor este stipulat de Ordinul pre edintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009 in articolul 6 i n Hot r rea de Guvern nr. 1146 2006 Anexa1 pct.3.3.25. Autorizarea intern a electricienilor se face de c tre o comisie format din inginer autorizat ANRE medic de medicina muncii personal desemnat pentru serviciul de prevenire i protec ie angajatorul sau un reprezentant al acestuia. Electricienii se pot incadra din punct de vedere al autorizari interne si al SSM astfel grupa I executant de lucr ri n cadrul forma iei de lucru grupa a II a executant de manevre grupa a III a ef de lucrare grup a IV a admitent la lucr ri i sau responsabil de manevre grupa a V a emitent.
Telefon: 0732123690,
Locatie: PRAHOVA, PloiestiLuaţi legătura cu utilizatorul care a publicat anunţul!
Nu doresc să caut Caută orice!