Tip: Servicii Regiune: Toate regiunile Sector industrial: Altele Limită valoare: 0 - 2.000 EUR
18 zile rămase
10 Vizualizări

Autorizare interna

Firma noastr efectueaz periodic la sediul beneficiarului examinarea personalului pentru autorizare interna din punct de vedere electric si al SSM. Necesitatea autoriz rii interne a electricienilor este stipulat de Ordinul pre edintelui A.N.R.E Nr.90 din 2009 in articolul 6 i n Hot r rea de Guvern nr. 1146 2006 Anexa1 pct.3.3.25. Autorizarea intern a electricienilor se face de c tre o comisie format din inginer autorizat ANRE medic de medicina muncii personal desemnat pentru serviciul de prevenire i protec ie angajatorul sau un reprezentant al acestuia. Electricienii se pot incadra din punct de vedere al autorizari interne si al SSM astfel grupa I executant de lucr ri n cadrul forma iei de lucru grupa a II a executant de manevre grupa a III a ef de lucrare grup a IV a admitent la lucr ri i sau responsabil de manevre grupa a V a emitent.
Telefon: 0732123690,
Locatie: PRAHOVA, PloiestiLuaţi legătura cu utilizatorul care a publicat anunţul!
Nu doresc să schimb ţara Caută ţara!
Nu doresc să caut Caută orice!
Login
Aţi uitat parola?